Началник на Щаб

ПОЛКОВНИК 
КРАСИМИР ПЕТРОВ КАДИЕВ
 

НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА КОМАНДВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА


 
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
08.05.1974, ГР. ПЛОВДИВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ 

2023 г. – Военна академия ,,Г. С. Раковски“, София – магистърска степен, специалност: ,,Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“
2011 г. – Военна академия ,,Г. С. Раковски“, София – магистърска степен, специалност: ,,Организация и управление на комуникационните и информационни  системи в  ОТФ“;
1998 г. – ВВОВУ ,,Васил Левски“ -  гр. Велико Търново - бакалавърска степен, специалност: ,, Свързочни войски – проводни средства за свръзка“;
1993 г. – Средно специално образование – специалност ,,Растениевъдство“, квалификация: техник.

КВАЛИФИКАЦИИ

2011г. – Офицер за оперативните и тактическите звена на ВС на Република България;
1998г. – офицер от БНА-военен инженер по изчислителна техника;

ПРЕМИНАТИ КУРСОВЕ

2019г. – Езиков курс  ,,Английски език – I ниво“;
2018г. – Курс ,,Антикорупция” – модул 1;
2016г. – Стратегически курс;
2014г. – Езиков курс  ,,Английски език – интензивен“;
2014г. – Организационна архитектура;
2006г. – Курс за командири на свързочни роти.

ЗВАНИЯ

2018г. – Полковник;
2014г. – Подполковник;
2010г. – Майор;
2006г. – Капитан;
2000г. – Старши лейтенант;
1998г. – Лейтенант.

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

2023г.              Началник на щаба на  Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана;
2022 – 2023г. Слушател – ,,Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“;
2017 – 2022г. Командир на Стационарна опорна комуникационна мрежа;
2015 – 2017г. Заместник-командир на Стационарна опорна комуникационна мрежа;
2013 – 2015г. Началник на свързочно отделение във военно формирование 34750;
2009 – 2013г. Старши помощник-началник на свързочно отделение във военно формирование 34750 – Карлово;
2008 – 2009г. Старши помощник-началник на свързочно отделение – офицер по честотен мениджмънт във военно формирование 34750 – Карлово;
2006 – 2008г. Командир на свързочна рота във военно формирование 34750 – Карлово;
2002 – 2006г. Заместник-командир на свързочна рота, той и администратор на NMS във военно формирование 34750 – Карлово;
2000 – 2002г. Командир на взвод във военно формирование 38590 – Карлово;
1998 – 2000г. Помощник-началник на щаба по свръзките, той и командир на свързочен взвод;

НАГРАДИ

Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски STANAG-6001  2-2-2-2

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Женен с едно дете.