История


 

Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана e сформирано от 01 септември 2021 г. и е правоприемник на Стационарната комуникационна и информационна система, пряко подчинена на министъра на отбраната, създадена през 2011 г., която е наследник на Командване и щаб на Свързочна бригада, подчинена на Началника на Генералния щаб на Българската армия. Тя от своя страна е наследник на сформираното през 2000 г. Командване на Стратегическа комуникационна информационна система.