Задачи


 

 • Изгражда, менажира, експлоатира и поддържа комуникационно-информационната среда на системата за командване и управление, като предоставя комуникационно-информационни услуги и осигурява комуникационна свързаност и защитен информационен обмен;
   
 • Изгражда и поддържа оперативен център за киберотбрана (MilCERT) за осигуряването на непрекъснат мониторинг, анализ и реакция при инциденти и атаки в киберпространството;
   
 • Формира и участва в екипи за бързо реагиране при киберинциденти в критичната инфраструктура на страната;
   
 • Осигурява привързване на стационарните пунктове за управление към Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната;
   
 • Осъществява непрекъснат мониторинг, анализ и реакция при инциденти и кибератаки свързани с функционирането на комуникационно-информационните мрежи и системи с контингентите от Българската армия, участващи в операции и мисии извън територията на страната;
   
 • Възстановява ресурсите на стационарните комуникационно-информационни мрежи и системи.