Заместник-командир

ПОЛКОВНИК
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ
ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА
И КИБЕРОТБРАНА


 
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
19.08.1966, ХАРМАНЛИ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ 

2010 г. Военна академия ,,Г. С. Раковски“ – магистърска степен, специалност ,,Организация и управление на комуникационните и информационни системи ВОТФ“;
1990 г. ВНВАУ ,,Георги Димитров“, Шумен – бакалавърска степен, специалност ,, Изчислителна техника и АСУВ“;
1984 г. ЕСПУ с преподаване на руски език ,,Иван Вазов“ – Пловдив;

КВАЛИФИКАЦИИ

2010 г. Офицер за оперативните и тактическите звена на ВС на Република България;
1990 г. Офицер от БНА – военен инженер по изчислителна техника;

ПРЕМИНАТИ КУРСОВЕ

2014 г. Езиков курс ,,Английски език – за поддържане и развитие I ниво“;
2013 г. Курс ,,Антикорупция“ – модул 1;
2011 г. Стратегически курс;
2007 г. Курс на обучение по сигурността в АИС или мрежи;
2007 г. Щабен курс за офицери от всички родове войски;
2005 г. Курс по ,,Информационни операции на национално ниво с участието на Въоръжените сили и C4I архитектура“;
2001 г. Курс ,,HC-7820 SECURE VPN SYSTEM“;

ЗВАНИЯ

2012 г. – Полковник.
2003 г. – Подполковник;
2000 г. – Майор;
1996 г. – Капитан;
1993 г. – Старши лейтенант;
1990 г. – Лейтенант;

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

2023 – Заместник-командир на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана;
2021 – 2023г. Началник на щаба на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана;
2016 – 2021г. Заместник-командир на Стационарна КИС;
2012 – 2016г. Главен инженер на Стационарна КИС;
2010 – 2012г. Главен експерт в отдел ,,Информационни системи и технологии“ в дирекция КИС – ЩО;
2010 – Главен експерт в отдел ,,Информационни системи за командване и управление“ – Институт по отбрана;
2009 – 2010г. Началник на отделение в сектор ,,Информационни системи“ – Институт по отбрана; 
2006 – 2009г. Старши помощник-началник на отдел във военно формирование 52750 – София;
2003 – 2006г. Главен инженер по разработване на информационни системи във военно формирование 48900 – София; 
2002 – 2003г. Началник на секция и главен администратор на Интернет във военно формирование 48900 – София;
2000 – 2002г. Системен аналитик във военно формирование 48900 – София;
1996 – 2000г. Старши помощник-началник на секция, системен инженер във военно формирование 24410 – София;
1993 – 1996г. Старши инженер по ЕИТ;
1990 – 1993г. Инженер на ЕИМ във военно формирование 22870.

НАГРАДИ

Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски STANAG-6001  1-1-2-1

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Семейно положение: женен с едно дете.