Командир

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХЛЕБАРОВ
 

КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ
ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА
И КИБЕРОТБРАНА


 
Дата и място на раждане:

15.02.1969 г. в гр. Нова Загора

Военна кариера 

1992 г. - 2000 г. Командир на взвод; 
2000 г. - 2001 г. Командир на рота;
2001 г. - 2003 г. Началник щаб;
2003 г. - 2005 г. Слушател във ВА „Георги С. Раковски”;
2005 г. - 2006 г. Старши-помощник началник на отдел;
2006 г. - 2008 г. Помощник-началник на направление;
2008 г.  - Помощник-началник на отдел;
2008 г. - 2009 г. Старши помощник-началник на отдел
2009 г. - 2016 г. Главен експерт;
2013г.  - Стратегически курс;
2016 г. - 2017 г. Слушател във ВА „Георги С. Раковски”- стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили;
2017 г. - 2018 г. Началник на сектор;
2018 г. - 2019 г. Командир на Мобилна комуникационна и информационна система; 
2019 г. - 2022 г. Началник на отдел.

Образование

1987 г. - Средно специално, ЕСПУ „Христо Ботев“ - Нова Загора;
1987 г. - 1992 г. ВВОУ „В. Левски“ - гр. В.Търново; 
2003 г. - 2005 г. Военна академия „Г.С.Раковски“ - гр. София;
2013 г. - Стратегически курс;
2016 г. - 2017 г. Военна академия „Г.С.Раковски“ - гр. София - магистърска степен, стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили.

Произвеждане в звания:

1992 г. Лейтенант;
1995 г. Старши лейтенант;
1999 г. Капитан;
2005 г. Майор;
2008 г. Подполковник;
2017 г. Полковник;
2022 г. Бригаден генерал.

Награди и отличия

Награден знак  „За отлична служба“ – II степен; 
Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

Владее: Английски език.

Семейно положение: разведен с две деца.