Мисия


 

Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана осигурява устойчива комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и управление при изпълнение на пълния спектър от мисии и задачи на Въоръжените сили (ВС) на Република България.
Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана поддържа и развива способности:

  • По мисия „Отбрана“ –за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на държавното военновременно управление на страната, Системата за командване и управление (СКУ) на ВС, както и защитен информационен обмен на национална и съюзна класифицирана информация в интерес на СКУ;
     
  • По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ – за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на националния контрол на формированията, участващи в международни мисии и операции в отговор на кризи извън територията на страната;
     
  • По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ – с изградените способности допринасят за киберотбраната на критичната мрежова информационна инфраструктура на страната и предоставят допълнителен комуникационно-информационен ресурс.