Функции


 

  • Изграждане, поддръжка и експлоатация на мрежовата комуникационна и информационна инфраструктура, и системата за киберотбрана на въоръжените сили;
     
  • Събиране, съхраняване, обработка, изобразяване, разпространение и обмен на информация за нуждите на системата за командване и управление на въоръжените сили, в ежедневната дейност и при кризи от военен и невоенен характер;
     
  • Изграждане на шлюзове към комуникационно – информационни системи на съюзни, държавни, ведомствени и други организации, при провеждане на операции за защита на суверенитета и териториалната цялост на страната в национален и коалиционен формат, оказване на помощ на централната, областна, местна администрация и населението при бедствия.