НОВИНИ
Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана отчете успешна 2023 година.

На 24 януари 2024 г. се проведе анализ на състоянието и подготовката на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО)  за изминалата 2023 година. 

На събитието присъстваха заместник-началникът на отбраната- генерал-лейтенант Михаил Попов, временно изпълняващият длъжността директор на дирекция ,,Комуникационно-информационни системи“ - полковник Петьо Петров и директорът на дирекция „Сигурност на информацията“ - полковник Ангел Бешински. 

Мероприятието бе открито с приветствено слово на командира на Командване КИПКО - бригаден генерал Димитър Хлебаров. Той отчете динамична и изпълнена с предизвикателствата година. Въпреки трудностите, планираните задачи са изпълнени в срок. 

Бригаден генерал Хлебаров подчерта, че през изминалата година усилията на личния състав са били насочени в поддържане и развитие на устойчива, ефективна и защитена КИС за командване и управление на въоръжените сили на всички нива, както и за повишаване нивото на подготовката. 

Той благодари на командирите/началници на военни формирования, военнослужещите и цивилните служители за постигнатото през годината, което по думите му се дължи на високия им професионализъм  и отговорност. 

Анализът беше представен от началника на щаба-полковник Красимир Кадиев, като основни акценти бяха: 

  • Усъвършенстване подготовката за поддържане и развитие на способности за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана при планиране и провеждане на съвместни тренировки, занятия и учения на формированията от въоръжените сили. 
  • Технологично обновяване на мрежовата информационна инфраструктура. 

В края на анализа бяха представени изводи и насоки за работа през настоящата година въз основа на дейността на Командването по всички направления. 

В своето слово пред личния състав, генерал-лейтенант Михаил Попов благодари за положените усилия и високия професионализъм при изпълнение на възложените им задачи за осигигуряване на КИП и КО.  

Той отчете и положителен ръст в състоянието на войсковия ред и дисциплината. По думите му, добрата окомплектованост с личен състав също е допринесла за отличните резултати. 

Форумът завърши с награждаване на отличилите се военнослужещи  и цивилни служители, проявили активност, организираност и трудолюбие при изпълнение на служебните си задължения през 2023 г.