НОВИНИ
В Учебен център за подготовка на войници“ в Командване КИПКО завърши обучение на военнослужещи за придобиване първо сержантско звание

Завърши успешно обучението на военнослужещи за придобиване военно звание ,,младши сержант“ в  „Учебен център за подготовка на войници в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана“.

Военнослужещите преминаха два модула за обучение , които завършиха с изпити  по ,,Общовойскова, техническа и специална подготовка“. 

В тържествена обстановка началника на военно формирование 46390, подполковник Иван Давидов връчи удостоверенията на успешно завършилите курса, като им  пожела професионално развитие и много бъдещи успехи.