НОВИНИ
Завършване на първи модул – начална военна подготовка

На  31 март 2023 година в учебен център на Командване КИПКО се проведе тържествено връчване на удостоверения за завършен първи модул – начална военна подготовка на новоназначени войници. 
Връчвайки удостоверенията, командирът на Командване КИПКО бригаден генерал Димитър Хлебаров призова  войниците да вникнат в смисъла на думите чест, достойнство, отговорност и лоялност, като основни принципи на войнската професия.
Пожела им да бъдат активни и настойчиви при изпълнение на служебните си задължения.
Бригаден генерал Хлебаров изказа благодарност на началника на учебният център - подполковник Иван Давидов за отлично създадената организация и на всички лектори взели участие в провеждането на занятията.