НОВИНИ
ПРОВЕДЕ СЕ ОПЕРАТИВЕН СБОР НА КОМАНДИРА НА КОМАНДВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА ЗА 2024 г.

На 26 и 27 март 2024 г. се проведе оперативен сбор на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана – бригаден генерал Димитър Хлебаров.

В двудневния форум взеха участие офицерите от основния команден състав, командири/началници на военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО,  временно изпълняващият длъжността директор на дирекция ,,Комуникационно-информационни системи“ – полковник Петьо Петров, началникът на ВВВУ  ,,Георги Бенковски“ – бригаден генерал Юлиян Радойски, представители на Военна академия ,,Г. С. Раковски“, висшите военни училища, дирекция ,,Обществени поръчки в отбраната“ и дирекция ,,Операции и подготовка“.

Тази година темата на сбора беше ,,Предизвикателства пред Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана при планиране и осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и управление на въоръжените сили“.

В рамките на мероприятието бяха обсъдени теми, свързани с: 

  • набиране, подготовка и задържане на кадри, тяхното мотивиране и кариерно развитие; 
  • развитието на комуникационно-информационните системи на НАТО; 
  • визия и проекти в областта на КИС и киберотбрана във Военна академия ,,Г. С. Раковски“ и висшите военни училища. 

Началникът на Центъра за управление и киберотбрана – полковник Тихомир Генков запозна участниците на форума с доклад на тема: Център за управление на сигурността, техническите и оперативни способности“. 

Бригаден генерал Хлебаров закри сбора, като даде висока оценка на организацията на проведеното мероприятие и обяви, че поставените цели са изпълнени, благодарение на професионализма, усърдието и мотивацията на личния състав.